Dekada 1980

Odzyskanie Praw Miejskich 1988
Występy zespołów KGW z Pardysówki Dużej, Aleksandrowa oraz młodzieży 1989
Występ zespołu z Topilna ZSRR 1989