Elektroniczna karta zgłoszeń do Konkursu Fotograficznego „Pocztówka z Józefowa”