XI JÓZEFOWSKIE SPOTKANIE Z POEZJĄ PAPIESKĄ I PIOSENKĄ RELIGIJNĄ

16 października 1978 r. usłyszeliśmy z ust kardynała Felici słowa: Annutio vobis gaudium magnus – habemus Papam. Zwiastuję Wam radość wielką – mamy Papieża. Tym papieżem został nasz rodak – Wielki Polak – Karol Wojtyła.

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w jego poezji oraz piosenkach, na które zawsze żywiołowo reagował.

Spotkanie składa się z dwóch części:

 • prezentacje poezji
 • prezentacje piosenki religijnej

Do udziału w prezentacjach zapraszamy:

 • recytatorów (młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych, gimnazjalna i licealna, dorośli), którzy przygotują jeden utwór

autorstwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II

 • solistów oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w następujących kategoriach:

– dzieci szkół podstawowych kl. I-III

– dzieci szkół podstawowych kl. IV-VI

– młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych, gimnazjalna i licealna

– osoby dorosłe

Prezentacja tych zespołów winna obejmować 2 piosenki w języku polskim, wykonane z półplaybackiem lub z towarzyszeniem instrumentów, o tematyce religijnej. Mogą to być utwory premierowe lub już istniejące. Czas prezentacji do 10 minut.

Prezentacje oceniane będą przez Komisję powołaną przez Organizatorów, która wyłoni laureatów poszczególnych kategorii.

Ocenie podlegać będą:

 • walory wokalne
 • kreatywność i twórczość własna
 • dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców
 • interpretacja utworu
 • kompozycja i aranżacja
 • ogólne wrażenie artystyczne

Cele spotkania:

 • popularyzacja wartości uniwersalnych: miłości, miłosierdzia, braterstwa, sprawiedliwości

i pokoju, dobra i prawdy głoszonych wszystkim ludziom przez papieża

 • ukazanie Ojca Świętego Jana Pawła II jako twórcy poematów i utworów scenicznych, autora tekstów poetyckich i prozatorskich
 • poszukiwanie inspiracji w tradycji chrześcijańskiej i w nauczaniu Kościoła
 • promocja młodych, utalentowanych wykonawców poezji i piosenki
 • rozwijanie dotychczasowych umiejętności oraz stworzenie możliwości konfrontacji z podobnymi grupami działającymi w regionie

Termin spotkania: 16 października 2018 r.

Godz. 10:00 – prezentacje recytatorów

Godz. 12:00 – prezentacje piosenki religijnej

Miejsce spotkania: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Zgłoszenia na załączonych do regulaminu kartach należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Kultury, 23-460 Józefów, ul. Krótka 9, adres e-mail: mokjozefow@op.pl, do dnia 11 października 2018 r.

telefon kontaktowy: 084 6878122

Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz potwierdzeniem udziału w prezentacjach.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich wykonawców.

 

Karta zgłoszenia piosenka religijna 2018

Karta zgłoszenia poezja papieska 2018

Regulamin 2018