Umowa o powierzenie grantu

Dnia 16 czerwca 2020 roku odbyło się podpisanie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Umowa została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” […]

Grzejniki na sprzedaż

Informujemy że Miejski Ośrodek Kultury sprzedaje grzejniki z demontażu. Na sprzedaż grzejniki panelowe o długościach: 40cm – 40 zł 60cm – 60 zł 80cm – 80 zł 120cm – 120 zł 240cm – 240 zł żeberkowe żeliwne o różnych rozmiarach w cenie 8 zł za żeberko oraz żeberkowe aluminiowe w cenie 10 zł za żeberko. […]