„EKOrajd” RAJD ROWEROWY

„EKOrajd” RAJD ROWEROWY organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej. 10 sierpnia (sobota) start – godz. 10 Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu liczy 56 km i tylko 16 km poprowadzono oznakowanymi trasami rowerowymi – „Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, „Green Velo” i „Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza”. Trasę określić można jako łatwą, ale we znaki może dać się ok. 20 km jazdy po drogach szutrowych, tłuczniowych i leśnych. Uczestnicy rajdu będą mogli ocenić walory przyrodnicze Puszczy Solskiej – ponad 30 km trasy wiedzie przez nią oraz rozkoszować się sielskimi krajobrazami wokół rzeki Tanew. Główny organizator: • Józefowska Kawaleria Rowerowa i Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 1. Współorganizatorzy: • Urząd Miejski w Józefowie i Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. 2. Cele rajdu: • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki, • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza, • promocja szlaków i tras rowerowych Roztocza, • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze, • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą, • promowanie projektu „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze”, • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu, • zaktywizowanie społeczności Roztocza. 3. Termin i miejsce rajdu: • Termin: 10 sierpnia 2019 roku, • Miejsce rajdu: Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A, Gminy: Józefów, Łukowa, Aleksandrów, Tereszpol. Powiat: biłgorajski. Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji programu. Program rajdu: Sobota – 10 sierpnia 9 30 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w Informacji Turystycznej w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A – przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie. 1010 – Start z rynku w Józefowie. Trasa: Józefów – Kozaki – Szostaki – Pisklaki – Aleksandrów – Margole – Górecko Kościelne – Józefów. Przewiduje się kilka miejsc postojowych, w tym na dłuższy odpoczynek: ➢ w Pisklakach – 23 km i Górecku Kościelnym – 48 km. Zaleca się rowery typu MTB lub trekking. Ok. godz. 1600 – zakończenie rajdu na boisku przy Szkole Podstawowej w Józefowie. Organizatorzy zapewniają: • posiłek turystyczny po zakończeniu przejazdu, • materiały informacyjne: informator „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na Roztoczu” i mapy: „Józefów – Rowerowa Stolica Roztocza” oraz „Józefów na Roztoczu i jego atrakcje”. • opiekę przewodnika i pilotów. Regulamin rajdu: • Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, – przewidywane średnie tempo podczas jazdy to ok. 20 km/h. • Udział w rajdzie jest bezpłatny. • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przesłanie zgłoszenia udziału i jego potwierdzenie przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną oraz klauzulą RODO. Klauzula informacyjna RODO oraz wzór oświadczenia znajdują się na stronie internetowej JKR – www.jkr.org.pl • Zgłoszenia na rajd prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania. • Termin składania zgłoszeń upływa 8 sierpnia; liczba miejsc jest ograniczona – 50, o zakwalifikowaniu się na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu. • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru. • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. • Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna. • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

10 sierpnia (sobota) start – godz. 10 Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu liczy 56 km i tylko 16 km poprowadzono oznakowanymi trasami rowerowymi – „Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, „Green Velo” i „Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza”. Trasę określić można jako łatwą, ale we znaki może dać się ok. 20 km jazdy po drogach szutrowych, tłuczniowych i leśnych. Uczestnicy rajdu będą mogli ocenić walory przyrodnicze Puszczy Solskiej – ponad 30 km trasy wiedzie przez nią oraz rozkoszować się sielskimi krajobrazami wokół rzeki Tanew. Główny organizator: • Józefowska Kawaleria Rowerowa i Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 1. Współorganizatorzy: • Urząd Miejski w Józefowie i Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. 2. Cele rajdu: • popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki aktywnej i ekologicznej formy uprawiania turystyki, • popularyzacja idei ochrony przyrody Roztocza, • promocja szlaków i tras rowerowych Roztocza, • zwiększenie liczby turystów odwiedzających Roztocze, • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą, • promowanie projektu „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze”, • w dłuższej perspektywie czasowej wzrost liczby kwaterodawców i rozwój usług turystycznych na Roztoczu, • zaktywizowanie społeczności Roztocza. 3. Termin i miejsce rajdu: • Termin: 10 sierpnia 2019 roku, • Miejsce rajdu: Informacja Turystyczna w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A, Gminy: Józefów, Łukowa, Aleksandrów, Tereszpol. Powiat: biłgorajski. Organizatorzy, biorąc pod uwagę warunki pogodowe dopuszczają możliwość modyfikacji programu. Program rajdu: Sobota – 10 sierpnia 9 30 – 1000 – rejestracja uczestników rajdu w Informacji Turystycznej w Józefowie, ul. Kościuszki 37 A – przy budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie. 1010 – Start z rynku w Józefowie. Trasa: Józefów – Kozaki – Szostaki – Pisklaki – Aleksandrów – Margole – Górecko Kościelne – Józefów. Przewiduje się kilka miejsc postojowych, w tym na dłuższy odpoczynek: ➢ w Pisklakach – 23 km i Górecku Kościelnym – 48 km. Zaleca się rowery typu MTB lub trekking. Ok. godz. 1600 – zakończenie rajdu na boisku przy Szkole Podstawowej w Józefowie. Organizatorzy zapewniają: • posiłek turystyczny po zakończeniu przejazdu, • materiały informacyjne: informator „Gmina Przyjazna Rowerzystom – Józefów na Roztoczu” i mapy: „Józefów – Rowerowa Stolica Roztocza” oraz „Józefów na Roztoczu i jego atrakcje”. • opiekę przewodnika i pilotów. Regulamin rajdu: • Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu, – przewidywane średnie tempo podczas jazdy to ok. 20 km/h. • Udział w rajdzie jest bezpłatny. • Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przesłanie zgłoszenia udziału i jego potwierdzenie przez organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oświadczenia, że każdy z uczestników bierze w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną oraz klauzulą RODO. Klauzula informacyjna RODO oraz wzór oświadczenia znajdują się na stronie internetowej JKR – www.jkr.org.pl • Zgłoszenia na rajd prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] • W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania. • Termin składania zgłoszeń upływa 8 sierpnia; liczba miejsc jest ograniczona – 50, o zakwalifikowaniu się na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, spośród których najważniejszymi są: przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, o ochronie środowiska i ppoż. oraz podporządkowanie się poleceniom organizatorów w trakcie przejazdu. • Uczestnik rajdu powinien posiadać dętkę zapasową do swojego roweru. • Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników rajdu kasków rowerowych, dla dzieci i młodzieży do lat 18 kaski są obowiązkowe. • Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna. • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.