Teatrzyk żywego słowa

Teatrzyk żywego słowa skupia dzieci ze szkół podstawowych. Młodzi aktorzy pod kierunkiem instruktora przygotowują inscenizacje bajek,skeczy, tworzą stroje i scenografie, biorą udział w jasełkach i innych programach okolicznościowych.