O nas

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie jest samorządową instytucją kultury. Powołany został przez Naczelnika Gminy w roku 1976. W swojej działalności programowej MOK dąży do tworzenia warunków do powszechnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców miasta i gminy, pomnażania dorobku kulturalnego regionu, rozwijania kultury społecznej i obyczajowej, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego. Dążenia te realizowane są poprzez organizację imprez artystycznych i rozrywkowych oraz różnych form edukacji kulturalnej i wychowawczej, rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie poszczególnych dziedzin sztuki i wiedzy. Corocznie MOK jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o charakterze lokalnym, regionalnym bądź ogólnopolskim, takich jak: konkursy, przeglądy, festiwale, spotkania, wystawy. Do najważniejszych z nich należą: Festiwal Kultury Ekologicznej, Konkurs Piosenki Turystycznej, Regionalny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Romanowskiego, Józefowskie Spotkanie z Poezją Papieską i Piosenką Religijną, Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika. Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie od 1993 roku jest Beata Zaśko