Kontakt


Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Ul. Krótka 9

23-460 Józefów

woj. lubelskie

Tel: 84 687 81 22

e-mail: [email protected]

NIP: 918-10-42-000

REGON: 001320221


e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


Instruktorzy

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


Godziny pracy MOK

poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 19:30


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, mający siedzibę na ul. Krótkiej 9, 23-460 Józefów, NIP: 918-10-42-000, Tel./fax 84 687 81 22

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą.
Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z działalnością statutową Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.