Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie (ul. Krótka 9, 23-460 Józefów, tel: 84 687-81-22, email: [email protected]), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.jozefowmok.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: (od kiedy strona funkcjonuje) 2017.10.25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: (ostatnia zmiana na stronie) 2021.03.19

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: [email protected]. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6878122. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na stronie jest możliwość pobierania wielu plików. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów;

Ułatwienia na stronie:

podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),

możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,

treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,

strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Deklaracja opracowana została na podstawie samooceny pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn – przewinięcie strony w dół

Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home – przejście na górę strony

End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie mieści się w trzykondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Krótkiej 9 w Józefowie.

Przed budynkiem znajduje się obszerny parking.

Pomieszczenia biurowe, pracownie oraz Sala Kameralna mieszczą się na I piętrze, do którego prowadzą schody.

W budynku nie ma windy, ani toalety przystosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie posiada na wyposażeniu schodołaz.

Przy budynku, na parkingu jest wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

10. Informacje dodatkowe

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie nie posiada oznaczeń kontrastowych lub materiałów w wersji powiększonej dla osób niedowidzących.

W budynku nie ma materiałów wykorzystujących alfabet Braille’a.

Nie ma tłumacza języka migowego.