Konkurs Piosenki Turystycznej 2019

KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
JÓZEFÓW 18 maja 2019r.

Organizator : Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
Miejsce: Rynek Józefów

CEL KONKURSU: popularyzacja piosenki turystycznej oraz walorów turystycznych Roztocza.

Do KONKURSU mogą przystąpić wszyscy wykonawcy piosenki turystycznej, niezależnie od dorobku artystycznego i wieku, którzy do 10 maja 2019r. prześlą wypełnione karty zgłoszenia na adres:

Miejski Ośrodek Kultury ul. Krótka 9, 23 – 460 Józefów fax:846878122; [email protected]

Każdy wykonawca prezentuje program składający się
z dwóch utworów. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia repertuaru.
O podziale nagród przygotowanych przez organizatora decyduje Jury.
Preferowane instrumenty akustyczne.
Jury dokona oceny uczestników Konkursu w czterech kategoriach wiekowych:

  • klasy 0 – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII,VIII gimnazja i licea
  • dorośli

Rejestracja uczestników od godz. 14:00
Otwarcie imprezy – godz. 16:00

W razie niesprzyjającej aury, impreza odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

ORGANIZATORZY zapewniają: • reklamę i promocję imprezy oraz wykonawców za pośrednictwem prasy i radia • jeden gorący posiłek, możliwość korzystania z bufetu • dobrą zabawę

UCZESTNICY przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.

Zalecany strój turystyczny oraz wygodne obuwie.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku uczestników, ich imienia i nazwiska w mediach oraz informacjach festiwalowych.

Informacji udzielają pracownicy MOK w Józefowie

Tel: 84 6878122 e-mail: [email protected]

PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI szkołom oraz innym zainteresowanym