Współpraca edukacyjno-kulturalna

W dniu 27 lipca 2021 r. Nadleśnictwo Józefów podpisało porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie w sprawie działań edukacyjno-kulturalnych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

W ramach współpracy Nadleśnictwo Józefów przeprowadzi zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w Miejskim Ośrodku Kultury z zakresu ochrony przyrody, hodowli i ochrony lasu oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

W terenie zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa.

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaangażuje się w promowanie Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Józefów podczas festiwalu kultury ekologicznej.