XX Regionalny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Romanowskiego

Regulamin

ORGANIZATORZY:

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKOWEJ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JÓZEFOWIE

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości i sylwetki poety powstańca MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO oraz jego bogatej twórczości.

Ten wybitny poeta romantyzmu poprzez udział w Powstaniu Styczniowym i bohaterską śmierć w lesie pomiędzy Łukową a Józefowem stał się na zawsze, nierozerwalnie związany z naszym regionem.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

Repertuar:

uczestnicy przygotowują dwa utwory, w tym jeden obowiązkowy Mieczysława Romanowskiego; drugi wybrany utwór poetów okresu romantyzmu.

Finał konkursu – 8 kwietnia 2022 roku r. o godz. 10:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej.

Karty zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 1 kwietnia 2022 r. na adres GOK lub poczta elektroniczną:

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej

23 – 412 Łukowa 569A

tel. 084 687 40 60 [email protected]

Ilość zgłaszanych uczestników – do 5 osób z jednej szkoły.

Jury dokona oceny recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki

Pobierz kartę zgłoszenia.