XXXV lat Klubu Seniora w Józefowie

W dniu 05 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie odbyły się uroczystości jubileuszowe Klubu Seniora. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, w osobach Burmistrza Józefowa Romana Dziury i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Hajduka, dyrektorzy instytucji kultury, opiekunowie Klubów Seniora obecnie pracujący i emerytowani z powiatu biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego oraz Kluby Seniora ze Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Tarnogrodu, Dołhobyczowa i Krasnegostawu.


Klub Seniora w Józefowie istnieje 35 lat. Jego założycielką była nieżyjąca już pracownica ówczesnego Klubu Ruch, Pani Donata Sobań. Początkowo Seniorzy mieli swoją bazę przy Klubie Ruch, następnie objęci zostali opieką merytoryczną przez Gminny Ośrodek Kultury jako stała forma pracy.
21 listopada 1982 r. odbyło się spotkanie, podczas którego wybrano Społeczną Radę Seniorów. Od stycznia 1983 roku działalność Klubu Seniora ruszyła pełną parą: były spotkania, m.in. z dziennikarzami, aktorami, przedstawicielami służby zdrowia, odbywały się wieczorki taneczne, pokazy kulinarne, uroczystości okolicznościowe, wyjazdy na spotkania z innymi Klubami Seniora.
Mimo podeszłego wieku członkowie Klubu Seniora zawsze chętnie i z wielką energią uczestniczyli we wszelkich przejawach życia kulturalnego. Twórczy, rozśpiewani, pogodni, otwarci na współpracę z innymi. Startowali i nadal to czynią w konkursach poezji, piosenki, niejednokrotnie zdobywając laury.
Ich pogoda ducha, często humorystyczne podejście do własnych słabości
i niedomagań są godne polecenia innym. O wieku Seniorów mówi się, że to jesień życia, ale ta jesień jest przepełniona wiosną i latem, chęcią życia i przeżycia jeszcze wielu doznań, radości, sukcesów. Czego z serca wszystkim życzymy.