Fotorelacja z XXVI Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie

P R O T O K Ó Ł Komisji oceniającej uczestników Konkursu Piosenki XXVI Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie Komisja w składzie:  1. Bożena Dudzińska 2. Jan Poprawa 3, Adam Szabat 4. Piotr Szymański Po wysłuchaniu 10 wykonawców postanowiła przyznać: pierwsze miejsce – Andriejowi Kotinowi, drugie miejsce Jukubowi Zuckermanowi, trzy równorzędne trzecie miejsca: Idzie Dzik&Marcinowi […]

Konkurs Piosenki XXVI Festiwalu Kultury Ekologicznej

Zgodnie z Regulaminie Konkursu Piosenki XXVI Festiwalu Kultury Ekologicznej, 10 sierpnia zapadła decyzja o kwalifikacji uczestników. Zazwyczaj do konkursu zakwalifikowanych zostaje 10 podmiotów wykonawczych. W roku bieżącym z uwagi na wysoki poziom artystyczny nadesłanych zgłoszeń do konkursu zakwalifikowanych zostaje 12 wykonawców. 1. Wzór Skróconego Myślenia 2. nagape 3. Gabriela Kundziewicz 4. Edyta Kobylińska 5. Sienia […]

Zapraszamy do udziału w EKOrajdzie

„EKOrajd” RAJD ROWEROWY organizowany w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej. 18 sierpnia (sobota) start – godz. 10 Rajd jest jednodniową imprezą rowerową turystyki kwalifikowanej o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Trasa rajdu poprowadzona jest z wykorzystaniem istniejących już szlaków i tras rowerowych, w tym: Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego i Trasy […]