Jubileusz 25-lecia Kapeli Rzemyki

W niedzielę 8 lipca odbyły się obchody 25-lecia Kapeli „Rzemyki”.
W uroczystym koncercie,na rynku w Józefowie wystąpili członkowie zespołu, a także zaprzyjaźnione z jubilatami: Kapela Szczebrzeska, Aleksandrowiacy, oraz Bimber Boys z Chełma.
Imprezę rozpoczęła Kapela Rzemyki, prezentując publiczności piosenkę opisującą historię każdego z byłych i obecnych muzyków zespołu. Następnie gratulacje Rzemykom złożyli: Artur Sępoch – Dyrektor WOK w Lublinie, Teresa Nowak – Radna Powiatu Biłgorajskiego, Roman Dziura – Burmistrz Józefowa, Marian i Grażyna Gumielowie – przedstawiciele Chóru Tomaszowiacy, Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, Aleksandrowiacy, Chór z Łukowej, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Józefów, Klub Seniora z Józefowa oraz delegacja byłych i obecnych Dyrektorów Domów Kultury zaprzyjaźnionych z Kapelą.
Dyrektor józefowskiego MOK – Beata Zaśko, wręczyła drobne upominki oraz podziękowania za wieloletnią pracę w zespole, obecnym i byłym członkom Rzemyków. Burmistrz Roman Dziura podziękował muzykom za uświetnianie imprez gminnych oraz za reprezentowanie i promowanie Józefowa. Przypomniał o początkach istnienia Kapeli – sam był jednym z inicjatorów powstania tego typu zespołu w Józefowie, wręczył też listy gratulacyjne i nagrody finansowe.