Wyniki oraz kilka zdjęć z XXII Regionalnego Konkursu im. Mieczysława Romanowskiego


W dniu 25 kwietnia 2024 roku odbyła się XXII edycja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Mieczysława Romanowskiego. Po wysłuchaniu wystąpień 19 recytatorów z dwóch kategorii wiekowych, jury w składzie Michał Dudziński, Marianna Kulpa i Beata Momot podjęło decyzję o przyznaniu nagród.

W kategorii dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły: Julia Horodko ze Szkoły Podstawowej w Babicach oraz Gabriela Surmacz ze Szkoły Podstawowej w Józefowie. Drugie miejsce przypadło Marcie Malinowskiej ze Szkoły Podstawowej w Józefowie.

Natomiast w kategorii szkół średnich pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Klimek z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Drugie miejsce ex aequo zajęły Maja Czekirda i Marika Winnicka, obie z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Trzecie miejsce przypadło Julii Ksiądz z RCEZ w Biłgoraju oraz Alicji Rębacz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Ponadto wyróżnienia otrzymały Julia Leśniewska z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju oraz Rozalia Markowicz z RCEZ w Biłgoraju.