Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „Tradycyjną Kartkę świąteczną”.

CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do wykonania tradycyjnych kartek bożonarodzeniowych oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kategoriach wiekowych:

– przedszkola

– szkoły podstawowe klasy I-IV

– szkoły podstawowe klasy V-VIII

– WTZ, ŚDS

 • Tematyka prac: Tradycyjna Kartka Bożonarodzeniowa.
 • Technika dowolna
 • Format prac: nie większy niż A5
 • Opis prac: Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę i nazwę szkoły/ nazwę instytucji którą uczestnik reprezentuje.
 • Terminarz: prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie do dnia 14 grudnia 2020r. (ul. Krótka 9, Tel.84 6878122, e-mail: [email protected])
 • Wyłonienie laureatów: Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2020r.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie jozefowmok.pl.

Jury dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem
 • Kreatywność i wyobraźnia
 • Estetyka
 • Samodzielność wykonania

Prace przechodzą na własność organizatorów. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Wszelkie sprawy ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.