Konkurs na Palmę i Stroik Wielkanocny

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ogłasza konkurs na Palmę i Stroik Wielkanocny

1. Kto może wziąć udział w konkursie?

– przedszkolaki

– dzieci Szkół Podstawowych

-WTZ,ŚDS

2. Z czego wykonać prace?

– według uznania konkursowiczów – czekamy na oryginalne pomysły.

3. Ile mamy czasu na wykonanie prac?

– prace należy złożyć w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie do dnia

24 marca 2023 r. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:

imię i nazwisko autora pracy, klasę i nazwę szkoły.

4. Kto zostanie nagrodzony?

– Jury oceni prace i przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii:

przedszkolaki,

klasy I-III,

klasy IV-VIII.

WTZ, ŚDS

5. Na co jeszcze czekamy?- na rozstrzygnięcie Konkursu.

Dnia 30 marca 2023r. o godz. 10:00, na stronie www.jozefowmok.pl opublikowane zostaną wyniki konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się na józefowskim rynku podczas Kiermaszu Wielkanocnego dnia 2 kwietnia.

Wszystkie prace zostaną przekazane Caritas Parafii Józefów.