Konkurs plastyczny na „Tradycyjną Kartkę Świąteczną”.

REGULAMIN
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na „Tradycyjną Kartkę Świąteczną”.
CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do wykonania tradycyjnych kartek bożonarodzeniowych oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kategoriach wiekowych:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe klasy I-IV
 • szkoły podstawowe klasy V-VIII
 • WTZ, ŚDS
  Tematyka prac: Tradycyjna Kartka Bożonarodzeniowa.
  Technika dowolna
  Format prac: nie większy niż A5
  Opis prac: Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę i nazwę szkoły/ nazwę instytucji którą uczestnik reprezentuje.
  Terminarz: prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie do dnia 10 grudnia 2019r. (ul. Krótka 9, Tel.84 6878122, e-mail: [email protected])
  Wyłonienie laureatów: Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia 2019r. o godz. 10:00 w Sali Kameralnej MOK.
  Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie jozefowmok.pl.
  Jury dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
  Zgodność z tematem
  Kreatywność i wyobraźnia
  Estetyka
  Samodzielność wykonania

Prace przechodzą na własność organizatorów. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Wszelkie sprawy ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.