Pomoc dla Ukrainy

W budynku byłego LO w Józefowie organizowana jest zbiórka potrzebnych rzeczy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy przebywają w schronisku w Józefowie. Zbiórka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.Prosimy na bieżąco sprawdzać jakie produkty są aktualnie potrzebne. Numer kontaktowy do Barbary Wojciechowskiej 600283 518. Numer kontaktowy do Tomasza Dziury 783278435 .

Do osób, które chcą wesprzeć finansowo!

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” jest organizacją Pożytku Publicznego KRS 0000032177 i koordynuje w naszej Gminie pomoc rzeczową i materialną dla Ukrainy. Osoby chętne prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia „Podaj Dłoń”:Bank pekao s.a Zamość Nr konta 80124028161111001054872973

więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/Pomoc-dla-Ukrainy-Gmina-J%C3%B3zef%C3%B3w-na-Roztoczu-106992208595336