Protokół Komisji oceniającej uczestników Konkursu Piosenki XXX Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu

PROTOKÓŁ
Komisji oceniającej uczestników Konkursu Piosenki XXX Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu


Komisja w składzie:
1. Jan Poprawa
2. Piotr Selim

3. Tomasz Momot

Po wysłuchaniu 7 podmiotów wykonawczych postanowiło przyznać nagrody:

– pierwsze miejsce ATAWIZM

– dwa równorzędne drugie miejsca Patrycja Wilgos oraz Suma Pragnień

– wyróżnienie Karolina Szeremeta

Nominację do 58 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymują: ATAWIZM, Patrycja Wilgos oraz Suma Pragnień

Nominację do 52 Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna 2024 otrzymuje Patrycja Wilgos.