REGULAMIN XVI JÓZEFOWSKIEGO SPOTKANIA

Z POEZJĄ PAPIESKĄ I PIOSENKĄ RELIGIJNĄ

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Józefowskim Spotkaniu z Poezją Papieską i Piosenką Religijną.

 1. Cele konkursu:
  • popularyzacja wartości uniwersalnych: miłości, miłosierdzia, braterstwa, sprawiedliwości i pokoju, dobra i prawdy głoszonych wszystkim ludziom przez papieża
  • ukazanie Ojca Świętego Jana Pawła II jako twórcy poematów i utworów scenicznych, autora tekstów poetyckich i prozatorskich
  • poszukiwanie inspiracji w tradycji chrześcijańskiej i w nauczaniu Kościoła
  • promocja młodych, utalentowanych wykonawców poezji oraz piosenki
  • rozwijanie dotychczasowych umiejętności oraz stworzenie możliwości konfrontacji z podobnymi grupami działającymi w regionie
 1. Uczestnikami konkursu poezji papieskiej mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe które przygotują jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
 1. Uczestnikami konkursu piosenki religijnej mogą być zespoły oraz soliści w następujących kategoriach wiekowych:
  • dzieci szkół podstawowych kl. I-III
  • dzieci szkół podstawowych kl. IV-VI
  • młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych i licealna
  • osoby dorosłe

Uczestnik powinien zaprezentować jeden utwór w języku polskim o tematyce religijnej, wykonany z półplaybackiem lub z towarzyszeniem instrumentów.

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 12 października 2023 r. Można to zrobić za pośrednictwem:
 1. Przesłuchanie konkursowe poezji odbędzie się o godzinie 10:00, przesłuchanie konkursowe piosenki obędzie się o godzinie 12:00, 20 października 2023 roku w Sali Kameralnej MOK.
 2. Uczestnikom konkursu zostaną zapewnione odpowiednie warunki sanitarne, jednakże prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń organizatora.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów reklamowych i promocyjnych konkursy XVI Józefowskiego Spotkania z Poezją Papieską

  MATERIAŁY DO POBRANIA