Relacja z obchodów 40-lecia Klubu Seniora w Józefowie.

Klub Seniora w Józefowie istnieje 40 lat. Z tej okazji 21 września odbyły się uroczyste obchody 40-lecia Klubu Seniora w Józefowie. Jego założycielką była nieżyjąca już pracownica ówczesnego Klubu Ruch, Pani Donata Sobań. Początkowo Seniorzy mieli swoją bazę przy Klubie Ruch, następnie objęci zostali opieką merytoryczną przez GOK jako stała forma pracy Domu Kultury.

21 listopada 1982 r. odbyło się spotkanie, podczas którego wybrano Społeczną Radę Seniorów. Od stycznia 1983 roku działalność Klubu Seniora ruszyła pełną parą: były spotkania, m.in. z dziennikarzami, aktorami, przedstawicielami służby zdrowia, odbywały się wieczorki taneczne, pokazy kulinarne, uroczystości okolicznościowe, wyjazdy na spotkania z innymi Klubami Seniora.

Mimo podeszłego wieku członkowie Klubu Seniora zawsze chętnie i z wielką energią uczestniczyli we wszelkich przejawach życia kulturalnego. Twórczy, rozśpiewani, pogodni, otwarci na współpracę z innymi. Startowali w konkursach poezji, piosenki, niejednokrotnie zdobywając laury, m.in. w Zamościu i Dęblinie

Obecnie nadal czynnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, wspierają działania kulturalne, uczestniczą w różnych formach edukacji kulturalnej, min. warsztaty artystyczne, zespół wokalny.

Ich pogoda ducha, często humorystyczne podejście do własnych słabości

i niedomagań są godne polecenia innym. O wieku Seniorów mówi się, że to jesień życia, ale ta jesień jest przepełniona wiosną i latem, chęcią życia i przeżycia jeszcze wielu doznań, radości, sukcesów. Czego z serca wszystkim życzymy.

Na przestrzeni 40 lat funkcjonowania Klubu Seniora przewodniczyły mu m. in.: Stefania Mirska, Donata Sobań, Gabriela Gorzandt, Janina Lal. Obecnie od pięciu lat Klubowi szefuje Pani Maria Trześniowska, która dołączyła do seniorskiego grona przed 9 laty.

Podczas uroczystości odczytano list od Pani Poseł Beaty Strzałki. Imprezę swoją obecnością uświetnili: Katarzyna Kobel – przedstawicielka Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie Jerzy Hajduk, Burmistrz Józefowa Roman Dziura, Przewodniczący Biłgorajskiej Rady Seniorów Andrzej Miazga, przedstawicielka dyrektora Tarnogrodzkiego Domu Kultury Monika Komasa, emerytowana dyrektor GOK w Łaszczowie Halina Szymańska, Opiekun Klubu Seniora ze Szczebrzeszyna Agnieszka Pańczyk, przewodnicząca Klubu Seniora ze Szczebrzeszyna Maria Chwiejczak, przewodnicząca Klubu Seniora ze Zwierzyńca Feliksa Kowalczyk, przewodnicząca Klubu Seniora z Dołhobyczowa Maria Łuszczewska.