Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Pocztówka z Gminy Józefów”

PROTOKÓŁ

Komisji oceniającej uczestników konkursu fotograficznego „Pocztówka z Gminy Józefów”

Komisja w składzie:

  1. Beata Zaśko
  2. Robert Nieśpiał
  3. Maciej Dutka

po obejrzeniu 30 prac 11 uczestników konkursu i odrzuceniu 13 prac ze względu na niespełnienie wymogów formalnych zawartych w regulaminie, postanowiła przyznać:

w kategorii wiekowej do lat 12 :

  • 1 miejsce i 250zł Karinie Greszcie za zdjęcie „Plaża”

w kategorii wiekowej 12-16 lat:

  • 1 miejsce i 250zł Amelce Murzacz za zdjęcie „Józefowskie kamieniołomy z basztą widokową
  • 2 miejsce i 200zł Wojciechowi Karwanowi za zdjęcie „Znasz-li ten kraj…

w kategorii wiekowej powyżej 16 lat:

  • wyróżnienie i 100zł Anecie Herdzie za zdjęcia: „Józefów skąpany w zachodzącym słońcu” oraz „Roztoczańska chmurka

Ze względu na zaostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną po odbiór nagród zapraszamy począwszy od 4 września, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty, a osoby niepełnoletnie muszą zgłosić się z prawnym opiekunem.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach.