Wtorkowe warsztaty teatralno-wokalne

We wtorek 24 stycznia warsztaty teatralno- wokalne rozpoczną się o godzinie 10:00.