Wyniki Konkursu na Palmę i Stroik Wielkanocny

PROTOKÓŁ
komisji oceniającej prace złożone w Konkursie na Palmę i Stroik wielkanocny

Komisja w składzie:
1. Krystyna Świstek
2. Beata Zaśko
3. Marianna Kulpa
po obejrzeniu 145 prac (37 palm, 108 stroików) postanowiła przyznać w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące nagrody i wyróżnienia:


Kategoria Przedszkolaki:
W konkursie na Palmę trzy równorzędne pierwsze nagrody: Jakub Greszta z Oddziału Przedszkolnego w Majdanie Nepryskim gr. 3-4-5latki, Laura Dołęska z Oddziału Przedszkolnego w Majdanie Nepryskim oraz grupa III z Przedszkola w Józefowie


W konkursie na Stroik dwie równorzędne nagrody pierwsze dla: Jakuba Greszty z Oddziału Przedszkolnego w Majdanie Nepryskim oraz grupy IV „Wiewióreczki” z Przedszkola w Józefowie.

Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymują Iwo Działa oraz Ola Działa z kl. 0 Oddziału Przedszkolnego w Stanisławowie.

Trzy równorzędne nagrody trzecie otrzymują: Marcel Dołęski z Oddziału Przedszkolnego w Majdanie Nepryskim, Laura Robaczewska l.5 z Przedszkola w Józefowie oraz Michalina Wójcik z gr. 4 latków z Oddziału Przedszkolnego w Majdanie Nepryskim.

Wyróżnienia otrzymują: Szymon Słupski, Julia Zawiślak oraz Maria Dziura z Przedszkola w Józefowie.


Kategoria kl. I-III
W konkursie na Palmę nagrodę pierwszą otrzymuje Nikola Dołęska z kl. I SP Majdan Nepryski.

Dwie równorzędne nagrody drugie: Martyna Ostasz kl. I oraz Weronika Pawlik z kl. III SP Józefów.

Trzy równorzędne nagrody trzecie: Aleksandra Syta kl. II a Mikołaj Bielak kl. III oraz Lena Bielak kl. I a SP Józefów.

Wyróżnienia otrzymują: Dawid Waśko kl. II a SP Józefów oraz Wojciech Książka kl. I SP Stanisławów.


W konkursie na Stroik dwie równorzędne nagrody pierwsze: Nikola Burda kl. II a oraz Amelia Zakrzewska kl. III a SP Józefów.

Trzy równorzędne nagrody drugie: Piotr Hunicz kl. III, Weronika Robaczewska kl I a SP Józefów oraz Nikola Dołęska kl. I SP Majdan Nepryski.

Cztery równorzędne nagrody trzecie: Gabriela Gontarz kl. III, Wojciech Książka kl. I SP Stanisławów, Kaja Kudełka kl. II a SP Józefów oraz Lenka Rezler kl. II SP Majdan Nepryski.

wyróżnienie otrzymują: Malwina Kawa kl. I, Natalia Masłowska kl. III, Filip Kmieć kl. III, Mariusz Łepik kl. III a SP Józefów, Wiktoria Wójcik kl I, Patryk Uchman kl. II Sp Majdan Nepryski.


Kategoria kl. IV-VIII
W konkursie na Palmę dwie równorzędne nagrody pierwsze: Maja Dołęska kl. IV SP Majdan Nepryski, Natalia Przytuła kl. VII SP Stanisławów.

Dwie równorzędne nagrody drugie: Hubert Słupski kl. VI a SP Józefów oraz Natalia Morawicka kl. VII SP Stanisławów.

wyróżnienie otrzymują: Kamil Gargol kl. VII SP Majdan Nepryski oraz Nikola Adamek kl. IV SP Stanisławów.


W konkursie na Stroik trzy równorzędne nagrody pierwsze: Wojciech Robaczewski kl. IV a, Maja Podolak kl. VII a SP Józefów oraz Nikola Czerniak kl. V SP Majdan Nepryski.

Dwie równorzędne nagrody drugie: Kornelia Masłowska kl. V a SP Józefów oraz Maja Dołęska kl. IV SP Majdan Nepryski.

Wyróżnienie otrzymują: Franciszek Panas kl. IV SP Majdan Nepryski, Magdalena Chodara kl. IV SP Majdan Nepryski oraz Katarzyna Kawa kl. V a SP Józefów.

W kategorii WTZ-ŚDS.

W konkursie na Palmę nagrodę pierwszą otrzymują: Andrzej Ostasz, Łukasz Widz i Maria Kwiatkowska (praca zbiorowa) ŚDS Józefów.

Wyróżnienie otrzymuje Barbara Radymiak WTZ Józefów.

W konkursie na Stroik nagrodę pierwszą otrzymuje Katarzyna Borowska WTZ Józefów.

Dwie równorzędne nagrody drugie Marzena Koman ŚDS Józefów oraz praca bez podpisu.

Wyróżnienia otrzymują: Adam Pietrykowski, Alicja Przytuła oraz Zbigniew Momot WTZ Józefów.

Jury zauważa rosnący z roku na rok poziom konkursu, staranność wykonania prac, nowe pomysły i materiały oraz bardzo duże zaangażowanie rodziców i opiekunów.