Wyniki Konkursu na projekt graficzny plakatu XXIX Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu.

P R O T O K Ó Ł

Komisji oceniającej prace złożone w konkursie projekt graficzny plakatu XXIX Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie na Roztoczu.

Komisja w składzie:

Piotr Kołodziejczyk

Agnieszka Gołębiowska

Beata Zaśko

Po obejrzeniu 16 prac złożonych w regulaminowym terminie, postanowiła przyznać 1 miejsce Pani Karolinie Bojarskiej.

Print by .