XIX Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika.

XIX-Mały-Festiwal-Piosenki-Dziecięcej-o-Józefowskiego-Słowika_web by .
Regulamin
XIX Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
o „ Józefowskiego Słowika”

Termin: 16 czerwca 2024 roku godzina 13.30
Miejsce festiwalu: „Scena pod Sosnami” przy Szkole Podstawowej w Józefowie ul. Górnicza 21
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.


W festiwalu mogą uczestniczyć zespoły lub soliści w trzech grupach wiekowych:


przedszkolaki
klasy I- III
klasy IV- VI
klasy VII- VIII

Każdy uczestnik powinien wykonać 1 utwór z własnym akompaniamentem lub półplaybeckiem.
Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 07 czerwca 2024 na adres: [email protected]

Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę:
– umiejętności wokalne,
– ogólny wyraz artystyczny.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dwóch etapach:
– po kategoriach przedszkolaki i klasy I-III
– po kategoriach klas IV-VI oraz klas VII -VIII

  • zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach (solista, zespół) otrzymają statuetkę „Józefowskiego Słowika”
  • pozostali nagrodzeni otrzymają upominki rzeczowe
  • przejazd uczestników odbywa się na koszt własny
  • organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową