XIX Regionalny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Romanowskiego

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest przybliżenie twórczości i sylwetki poety – powstańca MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO, który poprzez udział w Powstaniu Styczniowym i bohaterską śmierć w bitwie pod Józefowem stał się ściśle związany z naszym regionem.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII,VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

3. Repertuar: dwa utwory poetyckie lub utwór poetycki i fragment prozy, w tym jeden obowiązkowo Mieczysława Romanowskiego, drugi o tematyce patriotycznej.

4. Finał konkursu 8 kwietnia 2019r. MOK w Józefowie, godz.10:00.

5. Karty zgłoszenia do finału konkursu należy przesłać do 3 kwietnia 2019r na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Krótka 9
23-460 Józefów
e-mail: [email protected]

Ilość zgłaszanych uczestników nie może przekroczyć 5 osób z jednej szkoły.

6. Jury dokona oceny recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, dykcję, ogólny wyraz artystyczny.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie