XVI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika

HONOROWY PATRONAT BURMISTRZ JÓZEFOWA

XVI Mały Festiwal

Piosenki Dziecięcej

o „ Józefowskiego

Słowika”

♪ ♪

Józefów ’ 2018

Serdecznie zapraszamy

do udziału w XVI Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej

o „ Józefowskiego Słowika”

I . Cele festiwalu:

promocja młodych talentów;

rozwijanie uzdolnień muzycznych

dzieci i młodzieży;

rozbudzanie zainteresowań muzycznych;

umożliwienie wymiany doświadczeń

młodych artystów oraz instruktorów.

II. Termin:

10 czerwca 2018 roku, godzina 13.30

III. Miejsce festiwalu:

Scena pod Sosnami” przy Szkole Podstawowej

w Józefowie ul. Górnicza 21

IV. Organizatorzy:

Edyta Nieśpiał – dyrektor S.P. w Józefowie, tel. 602125995

Beata Harasiuk – nauczyciel S.P. w Majdanie Nepryskim, tel. 502725018

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie tel. 84 6 878 122

V. Zasady uczestnictwa:

w festiwalu mogą uczestniczyć zespoły lub soliści w trzech grupach wiekowych:

 • 3 – 6 lat ( oddziały przedszkolne)
 • 7 – 9 lat ( klasy I- III S.P.)
 • 10 -13 lat ( klasy IV- VII S.P.)

każdy uczestnik powinien wykonać 1 utwór z własnym akompaniamentem lub półplaybeckiem.

zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do

4 czerwca 2018 roku

na adres:

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Krótka 9

23-460 Józefów

z dopiskiem : XVI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej.

lub pocztą elektroniczną: [email protected]

oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę:

– umiejętności wokalne,

– ogólny wyraz artystyczny.

ogłoszenie wyników odbędzie się w dwóch etapach:

– po kategoriach oddziały przedszkolne i klasy I-III

– po kategorii klas IV-VII

zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach

( solista, zespół) otrzymają statuetkę „ Józefowskiego Słowika”, nagrody pieniężne a także możliwość prezentacji, obok profesjonalnych wykonawców, w czasie XXVI Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie

w tegorocznym festiwalu przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najlepszego wykonawcy

wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,

przejazd uczestników odbywa się na koszt własny,

organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą,

dodatkowych informacji udziela sekretariat

Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie

tel. 84 6 878 122

oraz

Szkoły Podstawowej w Józefowie

tel. 84 6 878 079

laureatów XV Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej zapraszamy do występu jako gwiazdy w „Koncercie wspomnień”. Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia z dopiskiem „Laureat”. Laureaci nie mogą wystąpić w części konkursowej XVI Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej .

KARTA ZGŁOSZENIA

XVI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej

o „Józefowskiego Słowika”

Termin zgłoszeń upływa 4 czerwca 2018 r.

 1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa (nazwa zespołu – klasa – liczba osób )

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tytuł piosenki

……………………………………………………………………………………………….

 1. Rodzaj akompaniamentu ( niepotrzebne skreślić)

  1. półplaybeck

  2. akompaniament własny (proszę określić jaki)

……………………………………………………………………………………………………

 1. Adres instytucji delegującej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko instruktora (nauczyciela) oraz telefon kontaktowy

……………………………………………………………………………………………………………………..telefon kontaktowy: ………………………………………..

adres e- mail ………………………………………….. ( w celu przesłania informacji o kolejności występów)

Laureat XV Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”

………………………………………………………………………………………..

Tytuł piosenki:…………………………………………………………………………….

UWAGA: Prosimy dotrzymywać terminu zgłoszeń ze względów organizacyjnych.

Potwierdzenie przez placówkę delegującą