XVII Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”

Serdecznie zapraszamy

do udziału w XVII Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej
o „ Józefowskiego Słowika”

I . Cele festiwalu:

♫ promocja młodych talentów;

♫ rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży;

♫ rozbudzanie zainteresowań muzycznych;

♫ umożliwienie wymiany doświadczeń młodych artystów oraz instruktorów.

II. Termin:

2 czerwca 2019 roku, godzina 13.30

III. Miejsce festiwalu:

„Scena pod Sosnami” przy Szkole Podstawowej w Józefowie ul. Górnicza 21

IV. Organizatorzy:

Edyta Nieśpiał – dyrektor S.P. w Józefowie, tel. 602125995

Beata Harasiuk – nauczyciel S.P. w Majdanie Nepryskim, tel. 502725018

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie tel. 84 6 878 122

V. Zasady uczestnictwa:

♪ w festiwalu mogą uczestniczyć zespoły lub soliści w trzech grupach wiekowych:

  • 3 – 6 lat ( oddziały przedszkolne)
  • 7 – 9 lat ( klasy I- III S.P.)
  • 10 -14 lat ( klasy IV- VIII S.P.)

♪ każdy uczestnik powinien wykonać 1 utwór z własnym akompaniamentem lub półplaybeckiem.

♪ zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 27 maja 2019 roku

na adres:

Miejski Ośrodek Kultury ul. Krótka 9 23-460 Józefów z dopiskiem : XVII Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej.

z dopiskiem : XVII Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej.

lub pocztą elektroniczną:[email protected]

♪ oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę:

– umiejętności wokalne,

– ogólny wyraz artystyczny.

♪ ogłoszenie wyników odbędzie się w dwóch etapach:

– po kategoriach oddziały przedszkolne i klasy I-III

– po kategorii klas IV-VIII

♪ zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach

( solista, zespół) otrzymają statuetkę „ Józefowskiego Słowika” oraz nagrody pieniężne,

♪ w tegorocznym festiwalu przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najlepszego wykonawcy

♪ wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,

♪ przejazd uczestników odbywa się na koszt własny,

♪ organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą,

♪ dodatkowych informacji udziela sekretariat

Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie

tel. 84 6 878 122

oraz

Szkoły Podstawowej w Józefowie

tel. 84 6 878 079

♪ laureatów XVI Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej zapraszamy do występu jako gwiazdy w „Koncercie wspomnień”. Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia z dopiskiem „Laureat”.

Laureaci nie mogą wystąpić w części konkursowej XVII Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej .