XXI Regionalny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Romanowskiego.

  1. Celem konkursu jest przybliżenie twórczości i uczczenie pamięci powstańca MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO w 160 rocznicę Powstania Styczniowego, który poprzez udział w Powstaniu Styczniowym i bohaterską śmierć w bitwie pod Józefowem stał się ściśle związany z naszym regionem.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.
  3. Repertuar: jeden utwór poetycki Mieczysława Romanowskiego
  1. Finał konkursu 24 kwietnia 2023r. MOK w Józefowie, godz.1000.
  2. Karty zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2023r na adres: Miejski Ośrodek Kultury ul. Krótka 9, 23-460 Józefów e-mail: [email protected]

Ilość zgłaszanych uczestników nie może przekroczyć 5 osób z jednej szkoły.

  1. Jury dokona oceny recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, dykcję, ogólny wyraz artystyczny.
  2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej, Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie

Pobierz kartę zgłoszenia. Regulamin 2023r.