XXVI Festiwal Kultury Ekologicznej

FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ
W JÓZEFOWIE NA ROZTOCZU
18-19 sierpnia 2018 roku
Scena plenerowa „Pod Sosnami”
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie REGULAMIN
Festiwal jest imprezą ogólnopolską mającą na celu:
1. Propagowanie szeroko rozumianej piosenki literackiej o wysokich walorach artystycznych.
2. Promocję młodych twórców i wykonawców piosenek.
3. Inspirowanie młodych talentów do własnych poszukiwań artystycznych.
4. Konfrontację dokonań twórczych.
5. Nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
6. Pobudzanie świadomości ekologicznej.
7. Promocję walorów turystycznych miasta i gminy Józefów.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PIOSENKI
1. Festiwal jest imprezą otwartą. W konkursie piosenki mogą uczestniczyć wyróżniający się amatorzy oraz
profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną, (dolna granica wieku 15 lat)
2. Wykonawcy przygotowują program trwający ( z zamontowaniem na scenie) 30 minut – zespoły, 20
minut – soliści.
3. Zgłaszający przesyłają na adres Organizatora w terminie do 4 sierpnia 2018r., wypełnioną kartę
zgłoszenia, nagranie z utworami (forma elektroniczna lub CD) przeznaczonymi do prezentacji
konkursowej.
4. Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokona Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora – decyzja
o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym telefonicznie lub drogą mailową do dnia 10
sierpnia 2018r.
5. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się 18 sierpnia 2018r. Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpi 19 sierpnia 2018r.
6. Uczestnicy zgłaszający udział w konkursie piosenki, zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawo do
nieodpłatnego wykorzystania rejestracji występu.
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizator zapewnia scenę plenerową z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem. Miejsce imprezy:
boisko Szkoły Podstawowej w Józefowie, ul. Górnicza 21.
2. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu piosenki jeden gorący posiłek.
3. Profesjonalne Jury dokona podziału nagród finansowych.
4. Materiały przesłane do eliminacji nie podlegają zwrotowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania konkursu na nośnikach audio i video oraz do ich
wykorzystania zgodnie z uznaniem Organizatora.
7. Przesłanie karty zgłoszenia do udziału w konkursie piosenki jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Zgłoszenia z dopiskiem „EKO 2018” należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Krótka 9, 23-460 Józefów
tel/fax. 84 6878122
[email protected]


Elektroniczna karta zgłoszeń do Festiwalu Kultury Ekologicznej Józefów, 18-19 sierpnia 2018r