ZasadzaMY się na śmieci.

W ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej zapraszamy wszystkich chętnych na zbiórka surowców wtórych w zamian za sadzonki roślin w dniach 14 sierpnia 2022r. godz. 16,00.

Zbiórka surowców i wydawanie sadzonek drzew odbywa się na placu przy Szkole Podstawowej w Józefowie.

zasadzamy_sie_na_smieci by .

Regulamin wymiany surowców na sadzonki drzew.

§ 1

 1. Zbiórka surowców w zamian za sadzonki drzew w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej adresowana jest do wszystkich chętnych.
 2. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Józefów i Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie.

§ 2

 1. Zbiórka surowców i wydawanie sadzonek drzew odbywa się na placu przy Szkole Podstawowej w Józefowie w dniu 14 sierpnia 2022 r. w godzinach: 16:00 – 20:00, lub do wyczerpania zapasów.
 2. Wszelkich informacji w trakcie trwania zbiórki udzielają przedstawiciele Organizatora.
 3. Uczestniczących w zbiórce surowców zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu zbiórki oraz poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora oraz służby porządkowe.
 4. Uczestniczący przystępując do zbiórki potwierdzają, że znają i akceptują zapisy Regulaminu.

§ 3

 1. W ramach zbiórki przyjmuje się następujące zasady wydawania sadzonek drzew, w zamian za dostarczone surowce:
 • jedna sadzonka – za minimum 5 kg makulatury,
 • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. butelek PET,
 • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. puszek aluminiowych
 1. Jedna osoba może odebrać nie więcej niż 3 sadzonki – bez względu na ilość oddanego surowca.

§ 4

 1. Prosi się wszystkich uczestników akcji o zachowanie bezpieczeństwa i porządku wokół stanowisk.
 2. Wszystkie surowce muszą być czyste – niezanieczyszczone innymi odpadami.

Regulamin wymiany surowców na sadzonki roślin (do pobrania)


Nadlesnictwo_jozefow-1 by .
SPOLDZIELCZY-ZAKLAD-GOSPODARCZY-W-JOZEFOWIE by .