ZasadzaMY się na śmieci

W ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej zapraszamy wszystkich chętnych na zbiórka surowców wtórych w zamian za sadzonki roślin w dniach 7-8 sierpnia 2021 godz. 17,00


Regulamin wymiany surowców na sadzonki roślin

§ 1

 1. Zbiórka surowców w zamian za sadzonki roślin w ramach Festiwalu Kultury Ekologicznej adresowana jest do wszystkich chętnych.
 2. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Józefów i Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie.

§ 2

 1. Zbiórka surowców i wydawanie sadzonek roślin odbywa się na Rynku marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie w dniu 07 sierpnia 2021 r. w godzinach: 17:00 – 20:00, 8 sierpnia 2021 w godzinach 15:00-20:00 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Wszelkich informacji w takcie trwania zbiórki udzielają przedstawiciele Organizatora.
 3. Uczestniczących w zbiórce surowców zobowiązuje się do respektowania reżimu sanitarnego, regulaminu zbiórki oraz poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora oraz służby porządkowe.
 4. Uczestniczący przystępując do zbiórki potwierdzają, że znają i akceptują zapisy Regulaminu.

§ 3

 1. W ramach zbiórki przyjmuje się następujące zasady wydawania sadzonek roślin, w zamian za dostarczone surowce:
 • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. opakowań szklanych,
 • jedna sadzonka – za minimum 5 kg makulatury,
 • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. butelek PET,
 • jedna sadzonka – za minimum 10 szt. puszek aluminiowych
 1. Jedna osoba może odebrać nie więcej niż 3 sadzonki – bez względu na ilość oddanego surowca.

§ 4

 1. Prosi się wszystkich uczestników akcji o zachowanie bezpieczeństwa i porządku wokół stanowisk.
 2. Wszystkie surowce muszą być czyste – niezanieczyszczone innymi odpadami.

Regulamin wymiany surowców na sadzonki roślin