Zmieniamy termin ogłoszenia wyników XVIII Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”

Jesteśmy zmuszeni zmienić termin ogłoszenia wyników XVIII Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych MOKu, SP Józefów oraz ejozefow.pl w piątek 25 czerwca o godzinie 08:00.