XVI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”

Józefów, 10 czerwca 2018 r. P R O T O K Ó Ł z obrad jury oceniającego prezentacje uczestników XVI Małego Festiwalu Piosenki Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika” Komisja w składzie: 1. Beata Nowak 2. Michał Dudziński po wysłuchaniu 40 solistów i 6 zespołów w trzech kategoriach wiekowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii […]

XVI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika

HONOROWY PATRONAT BURMISTRZ JÓZEFOWA XVI Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o „ Józefowskiego Słowika” ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ Józefów ’ 2018 Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej o „ Józefowskiego Słowika” I . Cele festiwalu: ♫ promocja młodych talentów; ♫ rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży; ♫ rozbudzanie zainteresowań muzycznych; ♫ […]