Festiwal Piosenki Turystycznej

P R O T O K Ó Ł
Komisji oceniającej uczestników Konkursu Piosenki Turystycznej
„Śpiewanie na Polanie” Górecko Kościelne 2017

Komisja w składzie:
1. Michał Dudziński
2. Michał Kowalczyk

po wysłuchaniu 10 wykonawców (soliści i zespoły) w trzech kategoriach wiekowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii „przedszkole” nagród nie przyznano,
w kategorii „szkoła podstawowa” nagrodę pierwszą otrzymała KORNELIA SZPONAR ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, nagrodę drugą otrzymała ALEKSANDRA WÓJTOWICZ z Centrum Muzycznego „TRYTON” w Tomaszowie Lubelskim, nagrodę trzecią otrzymała WERONIKA ROCZKOWSKA z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, wyróżnione zostały JULIA BARCZYK i JUSTYNA WĄTKOWSKA z Lublina.
W kategorii „gimnazja i szkoły średnie” Jury przyznało dwie równorzędne nagrody pierwsze KAI PEĆ z Gimnazjum w Józefowie i GABRIELI DOBEK z Krasnobrodzkiego Domu Kultury, nagrodę drugą otrzymał zespół ADJAŚKI z Gimnazjum w Aleksandrowie, wyróżnienie otrzymała ALEKSANDRA POGUDZ z Gimnazjum w Józefowie.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe zawieszki.
Okolicznościowe gadżety z logo KPT wykonała ręcznie, na zamówienie MOK pani Agnieszka Milewska – florystka z Józefowa