XIII JÓZEFOWSKIE SPOTKANIE Z POEZJĄ PAPIESKĄ

REGULAMIN XIII JÓZEFOWSKIEGO SPOTKANIA Z POEZJĄ PAPIESKĄ

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Józefowskim Spotkaniu z Poezją Papieską. Tegoroczna edycja konkursu miała będzie szczególny charakter, gdyż przypada na 100 rocznicę urodzin papieża Polaka.

 1. Cele konkursu:
  • popularyzacja wartości uniwersalnych: miłości, miłosierdzia, braterstwa, sprawiedliwości i pokoju, dobra i prawdy głoszonych wszystkim ludziom przez papieża
  • ukazanie Ojca Świętego Jana Pawła II jako twórcy poematów i utworów scenicznych, autora tekstów poetyckich i prozatorskich
  • poszukiwanie inspiracji w tradycji chrześcijańskiej i w nauczaniu Kościoła
  • promocja młodych, utalentowanych wykonawców poezji
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe które przygotują jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie wypełnioną kartę zgłoszenia. Można to zrobić za pośrednictwem:
  • osobistego dostarczenia
  • przesyłki pocztowej
  • poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  • wypełnienia formularzu zgłoszenia na stronie www.jozefowmok.pl
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 12.10.2020 r.
 4. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się o godzinie 10:00, 16 października 2020 roku w Sali Kameralnej MOK.
 5. Ze względu na sytuację epidemiologiczną jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną edycję konkursu piosenki religijnej.
 6. Uczestnikom konkursu zostaną zapewnione odpowiednie warunki sanitarne, jednakże prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń organizatora.

Elektroniczna Karta Zgłoszeń

XIII JÓZEFOWSKIE SPOTKANIE Z POEZJĄ PAPIESKĄ


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów reklamowych i promocyjnych konkursy XIII Józefowskiego Spotkania z Poezją Papieską

  Materiały do pobrania